Gå til hovedindhold
Bilfremstilling – værdikæde
Vælg det trin i værdikæden, hvor Air Liquide kan tilbyde dig en løsning.

Opskumning

Air Liquide tilbyder nøjagtige og boblefri systemer til kuldioxidforsyning ved produktion af dele i celleplast. Kuldioxid er et miljøvenligt alternativ ved opskumning af polymerer, særligt hvis gassen genvindes. Det har desuden vist sig, at kuldioxid er det bedste middel til opskumning, fordi gassen er sikker at anvende og er forbundet med lavere omkostninger end traditionelle opskumningsmidler.

Gasser

Udstyr

Air Liquide tilbyder gasudstyr, så du så sikkert som muligt kan få din gas frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør under Udstyr.

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, du har brug for for at kunne anvende vores gasser så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Sikkerhedsdatablade og brochurer

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup