Gå til hovedindhold

Vedvarende energi

Air Liquide tilbyder løsninger til vedvarende energi

Air Liquide i Danmark

I Danmark leverer Air Liquide-ejede Copenhagen Hydrogen Network en bæredygtig brændstofløsning til den den danske transportsektor. På nuværende tidspunkt driver vi sammen med H2 Logic 9 brinttankstationer til privatbiler og kollektiv trafik, fordelt over hele landet. Det betyder, at over halvdelen af den danske befolkning har maks. 15 km til nærmeste brinttankstation.

Læs mere om udbygning af brinttankstationer. Læs også artiklen (PDF) i Nyhedsbrev om bioenergi, brint & brændselsceller nr. 43, juli 2014.

Air Liquide i Sverige

I Sverige arbejder Air Liquide-ejede Fordonsgas med løsninger til gasformig brint og biogas som drivmiddel. Læs mere på Fordonsgas hjemmeside.

Air Liquide-koncernen

Air Liquide-koncernen tilbyder konkurrencedygtige løsninger til vedvarende energi og bæredygtig udvikling ved hjælp af gasformig brint og biogas.

På globalt plan spiller Air Liquide-koncernen en aktiv rolle, når det gælder udvikling af løsninger og innovationer til vedvarende energi. Air Liquide Advanced Business udvikler og installerer bæredygtige energiløsninger til eksempelvis transport og energiforsyning.

Læs mere om, hvordan Air Liquide-koncernen arbejder med udvikling af vedvarende energi, på Air Liquide Advanced Business.

Air Liquide leverer energiløsninger med gasformig brint (hydrogen)

Air Liquide er en hovedaktør inden for den hastigt voksende del af energisektoren, der anvender gasformig brint som energikilde. Vi har ekspertise inden for hele forsyningskæden for gasformig brint, dvs. produktion, distribution og lagring af gasformig brint og brændselsceller og tankstationer. Gasformig brint kan, når den kombineres med luftens ilt, omdannes til elektricitet ved hjælp af brændselsceller, hvor rent vand er det eneste biprodukt!

Air Liquide udvikler energiløsninger med biogas

Air Liquide udvikler også løsninger til vedvarende energi via biogas. Biogas fra bioaffald, fx fra husholdninger, landbrug og fødevareproduktion, udnyttes og anvendes efter rensning i flere trin til elektricitet, opvarmning og transporter. Biogas er et alternativ til fossile brændsler og er, ligesom gasformig brint (se ovenfor), et svar på de energi- og miljøudfordringer, som menneskeheden står overfor.

Læs mere under Bæredygtig udvikling og Miljø.

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup