Gå til hovedindhold
Drikkevarer – værdikæde
Vælg det trin i værdikæden, hvor Air Liquide kan tilbyde dig en løsning.

pH-regulering

Air Liquide tilbyder en løsning, som anvender kuldioxid til at kontrollere pH-værdien i spildevand. Metoden giver målbare fordele, når det gælder sikkerhed og omkostninger, set i forhold til systemer, som anvender giftige og ætsende uorganiske syrer som fx svovlsyre. Kuldioxid er sikrere, fordi gassen minimerer miljøpåvirkningen og risikoen for skader i tilfælde af ulykker. Løsningen reducerer omkostningerne til proces, infrastruktur og vedligeholdelse. Desuden slipper du for de omkostninger, der er forbundet med levering, opbevaring og anvendelse af farlige syrer, og de omkostninger, der opstår som følge af slitage på udstyr, som udsættes for syrer.

Gasser

Udstyr

Air Liquide tilbyder gasudstyr, så du så sikkert som muligt kan få din gas frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør under Udstyr.

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, du har brug for for at kunne anvende vores gasser så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Sikkerhedsdatablade og brochurer

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup