Gå til hovedindhold
Drikkevarer – værdikæde
Vælg det trin i værdikæden, hvor Air Liquide kan tilbyde dig en løsning.

Inertering, blanketing og sparging

Air Liquide hjælper dig med at vælge en egnet metode til at undgå oxidation i dine drikkevarer. Oxidation sker, når tomrummet omkring et produkt indeholder fugt og oxygen (ilt), hvilket har en negativ indvirkning på selve produktet. Inertering, blanketing og sparging er de tre almindeligste måder at undgå oxidation på ved at fjerne ilten i luften omkring produktet. Når man erstatter oxygen med højrent nitrogen, fyldes tomrummet med en tør og inert gas, som beskytter drikkevaren.

Gasser

Udstyr

Air Liquide tilbyder gasudstyr, så du så sikkert som muligt kan få din gas frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør under Udstyr.

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, du har brug for for at kunne anvende vores gasser så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Sikkerhedsdatablade og brochurer

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup