Gå til hovedindhold
Fødevarer – værdikæde
Vælg det trin i værdikæden, hvor Air Liquide kan tilbyde dig en løsning.

Brandslukning

Mange landbrugsprodukter er letantændelige, fx er kornstøv eksplosionsfarligt, og lagrede nødder kan brænde. Forbrænding kræver dog ilt, og ved at beskytte de letantændelige produkter mod ilt kan du undgå brand eller eksplosion. Nitrogen og kuldioxid anvendes normalt til dette formål.

Gasser

Udstyr

Air Liquide tilbyder gasudstyr, så du så sikkert som muligt kan få din gas frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør under Udstyr.

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, du har brug for for at kunne anvende vores gasser så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Sikkerhedsdatablade og brochurer

Hvorfor vælge os?

  • 01

    Certificerede gasser

    Air Liquides gasser fremstilles i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og kvalitetsstandarder for fødevareprodukter.

  • 02

    Ekspertise inden for branchen

    Air Liquide udvikler og forbedrer løbende nye applikationer og nyt udstyr til fødevareindustrien, for at du skal kunne håndtere de udfordringer, der vedrører sikkerhed og kvalitet.