Gå til hovedindhold
Air Liquides koncept til at minimere klimapåvirkningen hedder Green Origin.

Green Origin – klimasmart flydende gas

Koncept til at minimere klimapåvirkningen

Klimasmart gas fra Air Liquide

Air Liquide tager klimaudfordringen meget alvorligt, og derfor tilbyder vi nu, som den første gasleverandør i Norden, muligheden for at købe klimasmart flydende gas.

Green Origin er et koncept, vi har udviklet for at minimere klimapåvirkningen fra flydende gasser (oxygen, nitrogen, argon og kuldioxid) set ud fra et livscyklusperspektiv.

Vi kunne med god samvittighed sige, at vores unikke Green Origin-koncept giver dig en klimaneutral gas, men da vi ikke mener, at et produkt kan være 100% klimaneutralt, nøjes vi med at kalde vores gas klimasmart. Og det er den i dén grad!

Vi arbejder løbende på at minimere klimapåvirkningen fra energianvendelse og transporter, men med Green Origin-konceptet tager vi ansvar for den udledning, det endnu ikke er lykkedes os at fjerne.

Læs mere om, hvordan Air Liquide arbejder aktivt for at fremme bæredygtig udvikling.

Vores Green Origin-løfte

Vi garanterer følgende ved køb af gas, der indgår i Green Origin-konceptet:

  • Oprindelsesmærket el fra vind- og/eller vandkraft indkøbes i en størrelsesorden, der modsvarer 100% af energiforbruget til produktion og opbevaring af gasserne. Vi tager desuden hensyn til gastab ved fyldning og transport.
  • CO2-udledningen fra leveringstransporterne klimakompenseres via et projekt, som opfylder Gold Standard-kravene.

Styrk din virksomheds varemærke – foretag et aktivt miljøvalg

For at kunne garantere dig som kunde, at Green Origin er til reel gavn for klimaet, har vi valgt at lade en tredjepart gennemføre regelmæssige revisioner af data, rutiner og dokumentation, der specifikt har forbindelse til Green Origin-konceptet. Revisionen sikrer, at den rette mængde vedvarende el og klimakompensation er blevet indkøbt hvert år.

Rutiner og dokumentation for dataindsamling og beregninger indgår desuden i vores ledelsessystem, som er certificeret i henhold til ISO 9001 i hele Norden. I Sverige og Danmark er det desuden certificeret i henhold til ISO 14001, og i Danmark også i henhold til ISO 50001. De arbejdsmetoder, der anvendes inden for Green Origin, følger desuden kravene til egne miljøerklæringer (Type II-miljømærkning) i ISO 14021, og konceptet bygger på en beskrivelse af livscyklussen for gasser, der er udarbejdet af EIGA (European Industrial Gases Association), Doc 167/11, Methodology to establish a Product carbon footprint.

Som Green Origin-kunde hos Air Liquide modtages Green Origin Validation statement i april / maj, årligt bagud. Ekstra eksemplarer bestilles via Air Liquides Kundeservice.

Læs mere: Green Origin-gas – investering i et bæredygtigt miljø.

Hvorfor vælger vores kunder Green Origin?

Ud over at du som kunde bidrager til en bæredygtig udvikling på langt sigt, får du mulighed for at styrke din virksomheds varemærke ved at vise, at du foretager et aktivt miljøvalg. Som Green Origin-kunde modtager du desuden hvert år de relevante oplysninger, du skal bruge for at kunne formidle, hvordan netop din virksomhed har gavnet klimaet via Green Origin.

Læs mere om hvordan vores kunde OLE’S i Finland anvender Green Origin klimasmart gas i sin virksomhed.

Klimapåvirkning i livscyklussen for flydende gasser

Vores branche er så heldig at have fantastiske råmaterialer uden negativ klimapåvirkning. Til produktion af oxygen, nitrogen og argon anvendes der blot helt almindelig luft, og kuldioxid udvindes som et biprodukt, i vores tilfælde fra kemisk fremstilling af vejsalt og fermentering af hvede.

Heller ikke brugen af disse gasser har en negativ klimapåvirkning. Kuldioxiden frigives normalt under brug, men den bidrager ikke til en øget klimapåvirkning, fordi den alligevel skulle frigives ved kilden og således blot er blevet flyttet. I stedet kan vores gasser bidrage til at mindske miljøpåvirkningen, for eksempel i forbindelse med vandrensning og forbrændingsprocesser.

Har du for resten tænkt over, at vores produkt ikke leveres i en emballage og dermed heller ikke genererer noget affald?

Den klimapåvirkning, der sker i gassernes livscyklus, stammer altså primært fra produktion af strøm til vores produktionsprocesser og fra transporten til dig som kunde. Derfor var det nemt for os at udvikle vores Green Origin-koncept.

Beskrivelse af livscyklussen for flydende gasser. Udledningen af drivhusgasser stammer hovedsageligt fra energiforsyning i form af produktion af strøm til produktionsprocesserne og fra udledning ved distribution/transport.

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup