Gå til hovedindhold

Helium

Til inertering, køling og svejsning

Anvendelse af helium

Helium (med den kemiske formel He) er en kemisk inert gas (også kaldet en inaktiv gas), som spiller en meget vigtig rolle i mange forskellige aktiviteter og processer, fx MR-scannere, halvledere, fiberoptik, forskning, produktion af airbags, lækagesøgning samt varme- og overfladebehandling m.m. Helium anvendes også som gas til balloner til både fest og meteorologi. Hos Air Liquide kan du købe flydende helium i flasker og batterier i flere forskellige renhedsgrader og volumener afhængigt af dit behov.

MRI (Magnetic Resonance Imaging)

MR-scannere, der primært anvendes til at opdage tumorer og vævsforandringer, bruger helium til at køle den magnet, som sørger for at opretholde de meget lave temperaturer, der kræves, for at udstyret fungerer på den rette måde.

Fiberoptik

Helium er også nødvendigt ved fremstilling af fiberoptik. Helium anvendes til at skabe den meget rene glasform, som fibrene fremstilles i. Helium er desuden nødvendig til køleprocessen og gør det muligt at producere store volumener hurtigt.

Elektronik

Helium anvendes inden for elektronikindustrien, bl.a. i applikationer, der har til formål at rense, gløde, fræse, lækagesøge og ætse.

Svejsning

Helium anvendes ofte som en inert beskyttelsesgas ved lysbuesvejsning. Den anvendes både som en ren gas og i blandinger med argon til TIG- og MIG-svejseapparater. Inden for visse typer lysbuesvejsning fungerer helium bedre som beskyttelsesgas end argon, fordi helium giver højere varme i lysbuen ved samme strømstyrke og lysbuelængde. Det giver en dybere indtrængning, hvilket er at foretrække, når man svejser i tykkere materiale, som kræver en hurtigere svejsehastighed, eller når man svejser i metaller med høj varmeledningsevne.

Forskning og Analyse

Air Liquide leverer helium med forskellige renhedsgrader under vores produktnavn ALPHAGAZ™ (MyGas/Alphagaz). ALPHAGAZ 1 helium har en renhed på 99,999 %, mens ALPHAGAZ 2 er højrent helium med en renhed på 99,9999 %, som anvendes inden for kritiske applikationer til laboratorier og analyser. ALPHAGAZ 1 leveres med vores åbne ergonomiske flaskehoved med ventilen SMARTOP™. Flydende helium sælges også i mindre beholdere beregnet til flydende gasser.

Dykning

Industrier, som arbejder offshore, anvender dykkergas og gasblandinger med helium og oxygen til arbejde under vand.

Helium – gas til balloner

Helium anvendes også som gas til balloner både til festlige lejligheder og inden for meteorologi og forskning. Vores flasker er udstyret med et åbent ergonomisk flaskehoved og vores ventil SMARTOP™. SMARTOP har en ON/OFF-arm, som gør det hurtigt at åbne og lukke flasken, samt en indbygget flowbegrænser, som minimerer spild. Hvis du vil købe gas og have din egen flaske, har vi udviklet den mindre og smarte flaske ALbee™ Fly til dig.

Sundhedsrisici ved anvendelse af helium til at forvrænge stemmen

At inhalere helium for at forvrænge stemmen er forbundet med sundhedsrisici, og det kan give dig alvorlige skader. Heliummet erstatter ilten i lungerne, hvilket kan føre til bevidstløshed, kvælning og i værste fald død. Hvis du er uheldig, kan nogle få indåndinger være nok til, at det får de værst tænkelige følger. At indånde ren helium er altså forbundet med livsfare!

Læs mere om helbredsrisiciene ved anvendelse af forskellige gasser, både i beruselsesøjemed og til at forvrænge stemmen, i dette dokument med sikkerhedsoplysninger (PDF) fra European Industrial Gas Association (EIGA).

Levering af flydende helium

Helium leveres i beholdere beregnet til flydende gas i størrelser afpasset efter kundebehov. Vi kan levere både separate flasker med 10 liter, 20 liter, 40 liter eller 50 liter, større flaskebatterier, beholderløsninger og tanke i forskellige størrelser. Læs mere og køb helium på vores kundeportal.

Udstyr

Air Liquide tilbyder gasudstyr, så du så sikkert som muligt kan få din gas frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør under Udstyr.

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, du har brug for for at kunne anvende vores gasser så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Brancher, som anvender helium

Læs mere om anvendelse af helium inden for din branche:

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup