Gå til hovedindhold

Kuldioxid

En ikke-brændbar gas til industri, laboratorier og sundhedsvæsenet

Anvendelse af kuldioxid

Kuldioxid (med den kemiske formel CO2) anvendes til en lang række vigtige formål inden for alle typer industri, i laboratorier og inden for sundhedsvæsenet. I fast form (-78 °C) betegnes kuldioxid undertiden også som tøris, et produkt, der anvendes som kølemiddel fx ved køling inden for charcuteribranchen, ved nedfrysning af væv og ved brandslukning, da den er en ikke-brændbar gas. I visse kemiske processer er kuldioxid et restprodukt, som kan opsamles og renses og derefter genbruges.

Fødevarer og drikkevarer

Kuldioxid anvendes i føde- og drikkevareindustrien til en række forskellige formål. Kuldioxid er fx en af hovedingredienserne i kulsyreholdige drikkevarer som sodavand, øl og vin. I fødevareindustrien anvendes kuldioxid i fødevareprocesser som fx køling og frysning, modificeret atmosfære i emballage samt temperaturkontrol ved lagring og transport af fødevarer. En høj og ensartet kvalitet er et absolut krav ved produktion af fødevarer og drikkevarer. Derfor er Air Liquides produktprogram til fødevarer og drikkevarer – ALIGALTM – specielt tilpasset moderne krav inden for fødevareproduktion, bl.a. med hensyn til sporbarhed og HACCP.

Læs mere om anvendelse af gasser til Drikkevarer og Fødevarer.

Stål- og metalforarbejdning

Kuldioxid anvendes ofte som beskyttelsesgas i halvautomatiske svejseprocesser ved stål- og metalforarbejdning.

Læs mere om kuldioxid som beskyttelsesgas til Stål- og metalforarbejdning.

Vandbehandling

I mange brancher anvendes kuldioxid ved forskellige former for vandbehandling, fx pH-justering for at neutralisere processer og spildevand.

Læs mere om anvendelse af kuldioxid til vandbehandling under Miljø.

Levering af kuldioxid (CO2)

Air Liquide leverer kuldioxid i flydende form med tankbil eller i mindre beholdere beregnet til flydende gas, i separate flasker eller i flaskebatterier. Vi kan levere alt fra små CO2-flasker på 6 kg og 10 kg til store batterier på op til 450 kg.

Vi tilbyder flydende eller gasformig kuldioxid med en række forskellige renhedsgrader, koncentrationer og volumener. Når du har brug for gas i store mængder, kan vi levere den i flydende form via tankbil til en fordelagtig pris.. Vi installerer i så fald en egnet tank og fordamper med kontrol af dit gasforbrug.

Opfyldning og ombytning af CO2-flasker

Som landsdækkende leverandør af gas kan vi tilbyde din virksomhed en fast kundeaftale, der indebærer løbende opfyldning og ombytning af CO2-flasker. Kontakt os for at få en skræddersyet aftale og høre mere om vores priser.

Udstyr

Air Liquide tilbyder gasudstyr, så du så sikkert som muligt kan få din gas frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør under Udstyr.

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, du har brug for for at kunne anvende vores gasser så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Brancher, som anvender kuldioxid

Læs mere om anvendelse af kuldioxid i din branche:

Sundhedsvæsenet

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup