Gå til hovedindhold
Lægemidler og bioteknologi – værdikæde
Vælg det trin i værdikæden, hvor Air Liquide kan tilbyde dig en løsning.

Inertering, beskyttet atmosfære og rensning

Råvarer, API'er og hjælpestoffer kan være følsomme over for oxygen og fugt i luften. Derfor er det ofte nødvendigt at beskytte dem med en inert gas for at undgå utilsigtede reaktioner, så lægemidlets virksomme egenskaber bevares. Inertering, beskyttelse og rensning med nitrogen bidrager også til at mindske risikoen for antænding og eksplosion ved fx lagring af letantændelige opløsningsmidler og formaling af pulver. Air Liquides løsninger, som omfatter gas, udstyr og tjenesteydelser, giver dig et optimeret forbrug af nitrogen og nøjagtig kontrol.

Gasser

Udstyr

Air Liquide tilbyder gasudstyr, så du så sikkert som muligt kan få din gas frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør under Udstyr.

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, du har brug for for at kunne anvende vores gasser så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Sikkerhedsdatablade og brochurer

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup