Gå til hovedindhold
Lægemidler og bioteknologi – værdikæde
Vælg det trin i værdikæden, hvor Air Liquide kan tilbyde dig en løsning.

Logistik til kølekæden

Temperaturudsving kan påvirke et lægemiddels stabilitet og dermed dets behandlingseffekt. Temperaturfølsomme farmaceutiske og diagnostiske produkter skal holdes stabile under distributionen og nå frem til slutdestinationen uden skader. Air Liquide tilbyder løsninger, som omfatter logistik til kølekæden med tøris eller flydende nitrogen. Selv meget følsomme leverancer af fx kliniske prøver, vacciner og diagnostisk og biologisk udstyr kan opbevares og transporteres uden at tage skade.

Gasser

Udstyr

Air Liquide tilbyder gasudstyr, så du så sikkert som muligt kan få din gas frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør under Udstyr.

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, du har brug for for at kunne anvende vores gasser så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Sikkerhedsdatablade og brochurer

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup