Gå til hovedindhold

pH-justering i papirmaskiner

Kuldioxid kan på en sikker måde erstatte syrer, fx svovlsyre, alun eller svovldioxid, i papirmaskiner. Anvendelse af kuldioxid gør det muligt at opnå en bedre pH-regulering og bidrager til at mindske korrosion, samtidig med at metoden er let at installere.

Gasser

Udstyr

Air Liquide tilbyder gasudstyr, så du så sikkert som muligt kan få din gas frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør under Udstyr.

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, du har brug for for at kunne anvende vores gasser så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Sikkerhedsdatablade og brochurer

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup