Gå til hovedindhold
Miljø – værdikæde
Vælg det trin i værdikæden, hvor Air Liquide kan tilbyde dig en løsning.

Affald til produktion af vedvarende energi

Air Liquide udvikler innovative teknologier, som anvender affald til at generere vedvarende energi og renere brændsler på en bæredygtig måde. Landbrugs- og husholdningsaffald genererer fra naturens hånd rå biogas, som er en vedvarende energikilde. Air Liquide tilbyder en membranteknologi, som håndterer rå biogas og omdanner den til energi, som kan erstatte fossile brændsler og anvendes til opvarmning, elektricitet og rene brændsler.

Læs mere på vedvarende energi i Air Liquide-koncernens hjemmeside 

Sikkerhedsdatablade og brochurer

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup