Gå til hovedindhold
Miljø – værdikæde
Vælg det trin i værdikæden, hvor Air Liquide kan tilbyde dig en løsning.

Deponier

Deponier afgiver metangas og drivhusgasser som kuldioxid. Air Liquide-koncernen tilbyder processer, som udskiller metan og kuldioxid fra biogas og deponigasser. Det betyder, at man kan genvinde den værdifulde metangas.

Læs mere på vedvarende energi i Air Liquide-koncernens hjemmeside.

Sikkerhedsdatablade og brochurer

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup