Gå til hovedindhold
Miljø – værdikæde
Vælg det trin i værdikæden, hvor Air Liquide kan tilbyde dig en løsning.

Oxygenberigelse i kalk- og cementovne

Berigelse af den primære forbrændingsluft i kalk- og cementovne gør det muligt at øge gennemstrømningen og forbedre produktkvaliteten. Når man tilsætter oxygen, øges temperaturen i ovnen, hvilket forbedrer temperaturprofilen. Anvendelse af oxygen gør det muligt at mindske den samlede mængde reduceret svovl (TRS og/eller kulmonoxid, CO).

Gasser

Udstyr

Air Liquide tilbyder gasudstyr, så du så sikkert som muligt kan få din gas frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør under Udstyr.

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, du har brug for for at kunne anvende vores gasser så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Sikkerhedsdatablade og brochurer

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup