Gå til hovedindhold
Miljø – værdikæde
Vælg det trin i værdikæden, hvor Air Liquide kan tilbyde dig en løsning.

Iltning af spildevand

Ved at tilføre oxygen kan spildevandets kvalitet forbedres. Eftersom den overskydende gas fra lufttilførslen fjernes, mindskes effekten af nitrogen, og dermed reduceres udledningen af VOC (flygtige organiske forbindelser). Ozonbehandling kan være den bedste løsning til de mest krævende vandforhold. Vores system til oxygentilførsel kan også reducere mængden af BOD og COD på vandrensningsanlæg, så vandet lever op til selv de strengeste miljøkrav.

Læs mere om iltning af spildevand:

Gasser

Udstyr

Air Liquide tilbyder gasudstyr, så du så sikkert som muligt kan få din gas frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør under Udstyr.

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, du har brug for for at kunne anvende vores gasser så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Sikkerhedsdatablade og brochurer

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup