Gå til hovedindhold
Miljø – værdikæde
Vælg det trin i værdikæden, hvor Air Liquide kan tilbyde dig en løsning.

pH-regulering

Air Liquide tilbyder løsninger med kuldioxid, som bl.a. anvendes til neutralisering og pH-justering af spilde- og procesvand, pH-justering i svømmehaller og blødgøring og pH-justering af drikkevand. 

Gasser

Udstyr

Air Liquide tilbyder gasudstyr, så du så sikkert som muligt kan få din gas frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør:

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, du har brug for for at kunne anvende vores gasser så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Sikkerhedsdatablade og brochurer

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup