Gå til hovedindhold
Air Liquides mål er at arbejde tæt sammen med vores kunder og patienter.

Vores kunder og patienter

Air Liquides mål er at samarbejde med kunder og patienter med bæredygtig udvikling for øje, så vi i fællesskab kan finde frem til måder at nedbringe CO2-udledningen.

Branchekendskab

Vores mål er at arbejde tæt sammen med vores kunder og patienter. Vi vil forstå deres udfordringer og dele vores dybdegående viden om gasser (ilt, hydrogen, kuldioxid m.fl.), så vi i fællesskab kan finde frem til metoder til at nedbringe CO2-udslippet, forbedre ressourceoptimeringen og tage hånd om andre bæredygtigheds- eller forretningsmæssige udfordringer.

Uanset branche eller behov for løsninger hjælper vi vores kunder med at udforske de store muligheder, der ligger i gasteknikken. Vi støtter vores kunder hele vejen fra analyse, testning, installation og uddannelse til den optimerede og endelige proces for anvendelse af gas.

Anvendelse af vores produkter

Sikkerhed er vores højeste prioritet. Dette gælder også i samarbejdet med vores kunder og patienter. Vi uddanner vores kunder og patienter i, hvordan man sikkert håndterer gassen, og deler relevant information om sikker gashåndtering, samtidig med at vi altid er tilgængelige ved behov for support.

Arbejdet med at opfylde vores kunders og patienters kvalitetskrav er et andet meget vigtigt ansvar. Det omfatter såvel produkt- som proceskvalitet. For vores sundhedsaktiviteter er patientsikkerhed altid i fokus, og vi følger god fremstillingspraksis strengt (GMP, Good Manufacturing Practice).

I dialogen med kunder og patienter bestræber vi os på at sætte os ind i, hvordan vores produkter skal anvendes for at kunne dele vores viden om, hvordan vi kan bidrage til en mere bæredygtig drift eller mere bæredygtige produkter. Vi fortsætter gerne dialogen, selv efter salget, for at sikre optimal anvendelse og effekt af investeringen.

Vores anlæg i Norden er certificerede i henhold til ISO 9001 2015.

Certifikat ISO 9001 – 2015

PDF - 1.46 MB

Forretningsetik

Vores handlinger har altid været drevet af stærke etiske principper. Vi følger de højeste etiske standarder i driften af vores virksomhed. Air Liquide overholder alle love og forordninger, især vedrørende fair konkurrence, og accepterer ikke korruption i nogen form. Alle medarbejdere gennemgår årligt et obligatorisk e-learning-kursus i Code of Conduct. 

Air Liquide Nordics Code of Conduct document

PDF - 2.43 MB

Forholdet til vores kunder

Et langsigtet og godt forhold til vores kunder er en forudsætning for en bæredygtig virksomhed.
 
Et kundeforhold er et forhold imellem virksomheder og mennesker. Derfor lægger vi stor vægt på at rekruttere, udvikle og fastholde de rette talenter for at kunne imødekomme vores kunder på bedst mulig måde.

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup