Gå til hovedindhold
Air Liquide bidrager til bæredygtighed ved at stille tydelige krav til vores leverandører.

Vores leverandører

Selvom størsteparten af vores produkter fremstilles af luft, har vi brug for vi leverandører, som forsyner os med materialer og komponenter som f.eks. kompressorer, ventiler, gastanke og gasflasker samt udstyr til tjenesteydelser og vedligeholdelse.

“The sky is not our limit – it’s our supplier!”

Den primære råvare for Air Liquides gasproduktion er luft. Luften komprimeres, nedkøles og destilleres til ilt, nitrogen og argon på vores egne nordiske produktionsanlæg til luftgas. 

Acetylen og hydrogen er også gasser, som Air Liquide i Norden producerer i sine egne anlæg, mens det kuldioxid, vi leverer, er et genanvendt restprodukt fra andre industrielle processer. Øvrige gasser, såsom visse typer gasblandinger, importeres. Helium importeres fra naturlige kilder uden for Europa.

Selvom størsteparten af vores produkter fremstilles af luft, har vi brug for vi leverandører, som forsyner os med materialer og komponenter som f.eks. kompressorer, ventiler, gastanke og gasflasker samt udstyr til tjenesteydelser og vedligeholdelse.

Vi bidrager til bæredygtighed ved at stille tydelige krav til vores leverandører, hvad angår sikre og sunde arbejdspladser, overholdelse af love og forordninger, menneskerettigheder, sociale rettigheder og arbejdsret, respekt for miljøet og etiske forretningsprincipper.

Læs mere om, hvordan Air Liquide-koncernen arbejder med bæredygtige indkøb, her.

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup