Gå til hovedindhold
Air Liquide i Norden indrapporterer hvert år data til koncernen til konsolidering og publicering af bæredygtighedsresultater.

Vores resultater

Air Liquide i Norden indrapporterer hvert år data til koncernen til konsolidering og publicering af bæredygtighedsresultater.

Air Liquide i Norden indrapporterer årligt data til koncernen til konsolidering og publicering af bæredygtighedsresultater. I 2020 opnåede koncernen følgende resultater:

Vores virksomhed

Mål 2025

Resultater 2020

Reducere CO2-aftrykket* med 30 % (4,4) 2025 sammenlignet med niveauet for 2015 (6,3). >30% Reducering af CO2-aftrykket sammenlignet med niveauet for 2015.
Delmål 1:
Øge indkøb af vedvarende energi 70 %.
+30% Øgning af mængden af indkøbt vedvarende energi sammenlignet med 2015, hvilket svarer til 36 % af målet for 2025.
Delmål 2:
Øge energieffektiviteten i produktionsanlæggene med 5 %.
+0,5% Mindskning af energiforbruget pr. produceret m3 luftgas sammenlignet med 2015.
  -0,1% Øgning af energiforbruget pr. produceret m3 gasformig hydrogen sammenlignet med 2015.
Delmål 3:
Reducere CO2-aftrykket fra flydende gasser og gasflasker med 10 % ved optimering af såvel produktion som transport.
-2,4% Forbedret effektivitet ved leverance af flydende gasser sammenlignet med 2015 (km/ton transporteret produkt).

 

*) Beregnet som kg CO2-ækvivalenter/Euro EBITDA baseret på valutakursen for 2015, eksklusive IFRS16 for drivhusgasser i Scope 1 og 2.

Vores kunder

Mål 2025

Resultater 2020

Delmål 1:
Lancering af tilbud og løsninger, der fører til mindskede CO2-udslip.

3,6 Mt CO2 Undgående CO2-emissioner gennem optimerede løsninger.
Delmål 2:
Udvikling af innovative processer i samarbejde med kunder.
11,2 Mt CO2 Undgående CO2-emissioner fra vores kunder.

 

Økosystem

Mål 2025

Resultater 2020

Delmål 1:
Udvide den cirkulære økonomi.
1,3 TWh Produktionskapacitet for biometan.
Delmål 2:
Udvikle rene køletransporter.
>20 Turbo-Brayton cryogenic systems er leveret.
Delmål 3:
Fremme udviklingen af luftformig hydrogen som drivmiddel.
100,000 Ton Årlig reduktion af CO2-emissioner som følge af projekter, der er gennemført i Europa.
Delmål 4:
Skabe en global økonomi baseret på luftformig hydrogen.
109 Virksomheder er nu medlemmer af Hydrogen Council.

 

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup