Gå til hovedindhold
Air Liquide i Norden indrapporterer hvert år data til koncernen til konsolidering og publicering af bæredygtighedsresultater.

Vores resultater

Air Liquide i Norden indrapporterer hvert år data til koncernen til konsolidering og publicering af bæredygtighedsresultater.

Air Liquide i Norden indrapporterer årligt data til koncernen til konsolidering og publicering af bæredygtighedsresultater. I 2019 opnåede koncernen følgende resultater for de tre områder vores virksomhed, vores kunder og økosystem

Vores virksomhed

Mål 2025

Resultater 2019

Reducere CO2-aftrykket* med 30 % (4,4) 2025 sammenlignet med niveauet for 2015 (6,3).

-27%

Reducering af CO2-aftrykket sammenlignet med niveauet for 2015.
Delmål 1:
Øge indkøb af vedvarende energi 70 %.

+24%

Øgning af mængden af indkøbt vedvarende energi sammenlignet med 2015, hvilket svarer til 36 % af målet for 2025.
Delmål 2:
Øge energieffektiviteten i produktionsanlæggene med 5 %.

-1,2%

Mindskning af energiforbruget pr. produceret m3 luftgas sammenlignet med 2015.
 

+0,2%

Øgning af energiforbruget pr. produceret m3 gasformig hydrogen sammenlignet med 2015.
Delmål 3:
Reducere CO2-aftrykket fra flydende gasser og gasflasker med 10 % ved optimering af såvel produktion som transport.

-1,9%

Forbedret effektivitet ved leverance af flydende gasser sammenlignet med 2015 (km/ton transporteret produkt).

 

*) Beregnet som kg CO2-ækvivalenter/Euro EBITDA baseret på valutakursen for 2015, eksklusive IFRS16 for drivhusgasser i Scope 1 og 2.

Vores kunder

Mål 2025

Resultater 2019

Delmål 1:
Lancering af tilbud og løsninger, der fører til mindskede CO2-udslip.

16,8 Mt CO2

Undgåede CO2-udslip hos Air Liquide og dennes kunder.
Delmål 2:
Udvikling af innovative processer i samarbejde med kunder.

3

Store pilotprojekter med henblik på en væsentlig reduktion af kundernes CO2-aftryk.

 

Økosystem

Mål 2025

Resultater 2019

Delmål 1:
Udvide den cirkulære økonomi.

1,1 TWh

Produktionskapacitet for biometan.
Delmål 2:
Udvikle rene køletransporter.

>300

Lastbiler med aircondition baseret på kryoteknik i form af Cryocity eller Blueeze
Delmål 3:
Fremme udviklingen af luftformig hydrogen som drivmiddel.

>120

Hydrogentankstationer, designet og installeret af koncernen.
Delmål 4:
Skabe en global økonomi baseret på luftformig hydrogen.

81

Virksomheder er nu medlemmer af Hydrogen Council.

 

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup