Gå til hovedindhold
For at nå vores klimamål tilstræber Air Liquide at forbedre energieffektiviteten i vores produktionsanlæg.

Vores virksomhed

Med sigte på at nå vores klimamål tilstræber vi konstant at forbedre energieffektiviteten i vores produktionsanlæg.

Sikkerhed

Sikkerhed har altid højeste prioritet i Air Liquide. Det er en vigtig del af vores virksomhedsoptimering og en forudsætning for vores eksistens. 

Air Liquide har en nulvision for ulykker. Ved at respektere og aktivt håndtere sikkerhedsregler, forstå risiciene i alle situationer, tilpasse adfærden og holde opsyn med såvel kolleger som besøgende på vores anlæg, opmuntres alle medarbejdere og underleverandører til at agere sikkert. 

Vi er fuldt bevidste om, at vi arbejder i et potentielt farligt fysisk miljø. Med mere end 110 års erfaring inden for branchen har vi haft mulighed for at lære om de farer, der er forbundet med håndteringen af forskellige typer af gasser. 

Vi værner om sikkerheden for alle medarbejdere, kunder, underleverandører og andre samarbejdspartnere, som opholder sig på vores anlæg, eller som på anden vis kommer i kontakt med vores produkter.

Miljø

Med sigte på at nå vores klimamål tilstræber vi konstant at forbedre energieffektiviteten i vores produktionsanlæg. Vores mål er at reducere CO2-aftrykket med 30 % inden år 2025 i sammenligning med 2015. Gasproduktionen i vores luftgasanlæg er en energikrævende proces, men ved at automatisere og centralisere aktiviteterne kan vi optimere præstationsevnen på vores anlæg. Det gælder i særdeleshed energiforbruget, hvilket medfører både effektivitetsgevinster og reduceret miljøpåvirkning, dvs. lavere CO2-udslip.

Vores anlæg i Sverige og Danmark er certificeret i henhold til miljøstandarden ISO 14001 2015.

Certifikat ISO 14001 – 2015

PDF - 1.48 MB

Økonomisk resultat

Økonomiske resultater og et godt økonomisk beredskab er grundlæggende for en bæredygtig virksomhed, når det handler om at opbygge langsigtede relationer og støtte kunderne over tid. Via interne virksomhedsprogrammer vil Air Liquide-koncernen kunne levere en langsigtet udvikling, få en mere nær tilknytning til sine interessenter og blive mere innovative. 

Tryghed er en forudsætning for et sundt og bæredygtigt forretningsmiljø. Air Liquide arbejder med forebyggende tiltag og beskyttelsesforanstaltninger, der beskytter medarbejderne og alle virksomhedens materielle og immaterielle aktiver mod utilsigtede skader, forsætlige og bevidst påførte skader (kriminalitet, terrorisme, konflikter osv.) samt naturkatastrofer.

Teknik

Vores ingeniører og teknikere har viden og erfaring, når det handler om at levere løsninger i den højeste standard. De sørger for, at kundernes anlæg er sikre, omkostningseffektive, effektive og pålidelige. Vores arbejde omfatter alt fra forstudier til nøglefærdige løsninger med flere forskellige teknikker.

Transport

For kunder med et stort gasforbrug kan produktion af gassen på stedet ved kundens anlæg være et alternativ, men for andre kunder er det nødvendigt at transportere gas til deres anlæg. Gassen leveres med lastbil i flydende form eller i gasflasker. Takket være strategisk placerede produktionsanlæg, en effektiv transportorganisation og et omfattende distributionsnetværk leverer vi hurtigt og sikkert over hele Norden.

Vi mindsker CO2-udslippet fra vores transporter ved at optimere planlægningen af leverancer og tankstørrelser og ved at øge andelen af transporter med alternative brændstoffer. Air Liquide har som mål at omstille 20 % af sin globale lastbilflåde til alternative brændstoffer inden 2025.

Trafiksikkerhed er en hovedprioritet for Air Liquide. Air Liquide i Norden arbejder tæt sammen med sin underleverandør på dette område med følgende tydelige ambition: 

  • At sikre, at regler, der fastlægges af Air Liquide-koncernen, anvendes på effektiv vis.
  • At tilbyde ny teknik, som hjælper chaufførerne med at køre sikkert.
  • At uddanne chaufførerne i gashåndtering og sikkerhed.

Vores engagement

Air Liquide bidrager gennem sin forretning og sit engagement til de globale bæredygtighedsmål (SDG), der blev indført af FN for at udrydde fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle i 2030.

Air Liquide har underskrevet FN's Global Compact, et initiativ, hvor de 10 grundprincipper vedrører menneskerettigheder, internationale arbejdsnormer, miljøet og bekæmpelse af korruption.

Derudover har Air Liquide underskrevet Responsible Care® Global Charter, et initiativ fra det internationale råd for kemiske foreninger (ICCA) med det formål at forbedre den kemiske industris globale præstation med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse.

Air Liquide-koncernen iværksætter flere sociale foranstaltninger til gavn for samfundet i de regioner, hvor den opererer, ved at involvere sine medarbejdere og deres arbejdspladser. Der er enten tale om sociale iværksætterprojekter eller projekter, der drives af Air Liquide Foundation

Air Liquide på CDP's liste

Air Liquide-koncernen figurerer på CDP's liste over virksomheder, der har opnået de bedste resultater, hvad angår bekæmpelse af klimaforandringer.

CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) er en nonprofitorganisation, som evaluerer virksomheder ud fra deres handlinger for et bedre klima. Det, at Air Liquide figurerer på CDP's prestigefyldte A-liste, betyder, at koncernen får en anerkendelse for sin strategi for bæredygtig vækst. Air Liquide-koncernen udvikler applikationer inden for hydrogenenergi og biometan og deltager i innovative projekter sammen med kunder inden for metalindustrien og den petrokemiske industri.

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup