Gå til hovedindhold
Air Liquide arbejder aktivt med at fremme bæredygtig udvikling.

Bæredygtig udvikling

Air Liquide arbejder aktivt med at fremme bæredygtig udvikling.

Air Liquide agerer ansvarsfuldt for at beskytte miljøet og menneskers sundhed, med det formål at forbedre luftkvaliteten og bekæmpe global opvarmning.

2019 Annual Report

PDF - 13.66 MB

Bæredygtig udvikling

At skabe økonomisk værdi og samtidig bidrage til en meningsfuld vækst er centralt for Air Liquide-koncernens udvikling. Denne udvikling er ikke ny. Vi har arbejdet i lang tid med at kombinere vækst med respekt for miljøet, særlig ved hjælp af innovationer. Vores forandringsstrategi NEOS illustrerer dette.

Ambition

Air Liquide tilstræber at bidrage til en bæredygtig udvikling.

De store miljø- og samfundsmæssige udfordringer som klima, luftkvalitet og adgang til pleje udgør også vækstmuligheder. Vores strategi for bæredygtig udvikling omfatter udvikling af løsninger på disse udfordringer på en innovativ og konkurrencedygtig måde.

Sikkerhed, etik og respekt for menneskerettigheder er grundlæggende for vores virksomhed. Sikkerhed har altid højeste prioritet hos Air Liquide. Det er en integreret del af alt det, vi gør, og en forudsætning for hele vores virksomhed.

Bæredygtighedsmål

Som led i NEOS-strategiprogrammet har Air Liquide-koncernen defineret to overordnede bæredygtighedsmål:

Forbedre luftkvaliteten og forhindre global opvarmning.
Bidrage til en overgang til fossilfri energi.

Air Liquide-koncernen har i mange år forpligtet sig til at bidrage til bæredygtig vækst, især ved at begrænse sine egne og kundernes CO2-udledninger. Som led i denne tilgang har Air Liquide sat de mest ambitiøse mål inden for sin sektor. Koncernens ambitioner er ikke kun rettet mod at reducere CO2-intensiteten fra egen drift, men også til at samarbejde med kunder for en bæredygtig industri og ved at bidrage til udviklingen af et fossilfrit samfund. Koncernens globale klimamål sigter mod at reducere CO2-intensiteten fra vores aktiviteter med 30 % fra 2015 til 2025.

Det skal gøres ved at:

  • Øge indkøb af vedvarende energi med næsten 70 %, fra 6 til 10 TWh.
  • Forbedre energieffektiviteten i egne produktionsenheder.
  • Reducere CO2-aftrykket fra produkterne med 10 % ved at optimere både produktion og transport. For eksempel tilstræber Air Liquide at konvertere 20 % af sin globale lastbilflåde til alternative brændstoffer inden 2025.

Den luft, vi indånder, er en forudsætning for alt liv. Luften er truet i mange dele af verden og forårsager folkesundhedsproblemer i form af hjertesygdomme, slagtilfælde og luftvejssygdomme. Disse fører ikke blot til menneskelig lidelse, men medfører også omkostninger for samfundet.

Der er flere former for luftforurening: NOx, SOx, partikler (PM10, PM2.5) osv. Meget luftforurening opstår i forbindelse med forbrænding af fossile brændstoffer eller i industrielle processer. Air Liquide investerer årligt store beløb i innovationer, der bidrager til at reducere emissioner, f.eks. optimering af forbrændingsmetoder i forbindelse med metalproduktion, anvendelse af gasformig brint i stålproduktion eller løsninger til en fossilfri transportsektor baseret på gasformig brint eller biogas.   

Læs mere om de globale klimamål på koncernens hjemmeside.

Læs mere om Air Liquides koncept for at minimere klimapåvirkningen ved at tilbyde klimasmart flydende gas – Green Origin.

Aktiv dialog med interessenter

Vores interessenter er vores medarbejdere, vores kunder, vores leverandører, vores aktionærer og investorer, regeringer, ikke-statslige organisationer og så videre. Ved at føre en aktiv dialog og samarbejde med dem kan vi bidrage til en mere bæredygtig verden.

Når vi diskuterer nye investeringsprojekter med vores kunder, integrerer vi miljøpåvirkningen i vores forslag. Vi konsulterer både kunden og de lokale interessenter for at vurdere og minimere miljøpåvirkningen. Et andet eksempel er sundhed og sundhedspleje, hvor vi i koncernen samarbejder med flere patientorganisationer for bedre at kunne integrere deres behov i udviklingen af nye tjenesteydelser.

Når det gælder leverandørleddet, udfører vi regelmæssige vurderinger af leverandørernes bæredygtighed. Denne udveksling mellem leverandør og indkøbsorganisation sigter mod at øge forståelsen for leverandørernes bæredygtighedsudfordringer, så vi kan udvikle det i fællesskab.

Koncernen laver flere sociale foranstaltninger til gavn for samfundet i de regioner, hvor den opererer, ved at involvere sine medarbejdere og deres arbejdspladser. Der er enten tale om sociale iværksætterprojekter eller projekter, der drives af Air Liquide Foundation.

Vores engagement

Air Liquide bidrager gennem sin forretning og sit engagement til de globale bæredygtighedsmål (SDG), der blev indført af FN for at udrydde fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle i 2030.

Air Liquide har underskrevet FN's Global Compact, et initiativ, hvor de 10 grundprincipper vedrører menneskerettigheder, internationale arbejdsnormer, miljøet og bekæmpelse af korruption.

Derudover har Air Liquide underskrevet Responsible Care® Global Charter, et initiativ fra det internationale råd for kemiske foreninger (ICCA) med det formål at forbedre den kemiske industris globale præstation med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse.

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup