Gå til hovedindhold
Air Liquide arbejder aktivt med at fremme bæredygtig udvikling.

Bæredygtig udvikling

Air Liquide arbejder aktivt med at fremme bæredygtig udvikling.

Air Liquide agerer ansvarsfuldt for at beskytte miljøet og menneskers sundhed, med det formål at forbedre luftkvaliteten og bekæmpe global opvarmning.

Bæredygtig udvikling

Ambition, engagement og mål

Air Liquide arbejder aktivt med at fremme en udvikling, hvor mennesker, miljø og økonomi udvikles i harmoni.

To nødvendige forudsætninger er sikkerhed og etik

Air Liquide arbejder kontinuerligt med at udvikle vores systematiske indsats for at fremme sikkerhed og sundhed. Visionen er naturligvis helt at undgå ulykker, og dette gælder både for vores egne medarbejdere og for vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi har udviklet arbejdsmetoder og værktøjer, Group's Principle of Action, til at håndtere etiske spørgsmål som menneskerettigheder og forretningsetik. 

Som en del af vores udviklingsprogram NEOS 2016-2020, har Air Liquide valgt at fokusere på to områder, som skal bidrage til bæredygtighed:

  • At forbedre luftkvaliteten for at forbedre miljø og sundhed.
  • At føre en aktiv dialog med vores interessenter.

Forbedring af luftkvaliteten for at forbedre miljø og sundhed

Luft er en fælles, vital og global ressource. Kvaliteten af luften er truet mange steder i verden, hvilket udgør et sundhedsmæssigt problem for befolkningen (hjerte-kar-sygdomme, slagtilfælde og åndedrætsproblemer). Det er en høj pris at betale, både når det gælder menneskelige lidelser og omkostninger for samfundet.

Air Liquide værner om bæredygtig udvikling ved å tilbyde klimasmart flydende gas. Læs mere om Air Liquides koncept til at minimere klimapåvirkningen – Green Origin.

En aktiv dialog med vores interessenter

Ved hele tiden at føre en dialog med vores interessenter og samarbejde med dem kan vi bidrage til en mere bæredygtig verden.

Vores engagement

Air Liquide-koncernen har underskrevet FN's Global Compact-initiativ, hvis 10 grundlæggende principper omhandler menneskerettigheder, international arbejdsret, miljø og korruption.

Air Liquide har også underskrevet Responsible Care-initiativet, som drives af ICCA (International Council of Chemical Associations). Virksomheder, som underskriver dette initiativ, har valgt at arbejde for at forbedre den globale kemiske industri, når det handler om sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse – hvilket alt sammen ligger os meget på sinde!

Læs mere om Air Liquides arbejde for en bæredygtig udvikling i 2016 Sustainable Development Report.

Forbedring af luftkvaliteten for at forbedre miljø og sundhed

Air Liquide-koncernen agerer ansvarsfuldt for at beskytte miljøet og menneskers sundhed, med det formål at forbedre luftkvaliteten og bekæmpe global opvarmning. Vi arbejder for dette i vores daglige aktiviteter, gennem forskning og udvikling, gennem teknologisk udvikling og ved at udnytte et netværk af internationale eksperter inden for industri, transport og energi. Vi er hele tiden opmærksomme på den miljøpåvirkning, som vores virksomhed har med hensyn til produktion og transport, navnlig hvad angår luft og klimaforandringer.

Industri
Air Liquide arbejder kontinuerligt med at udvikle bedre fremstillingsmetoder. Vi stræber efter at udvikle teknologi og metoder, som fører til besparelser på energi og råvarer, så forureningen bliver mindre.

Transport
Air Liquide producerer gasformig brint, som bruges til afsvovling af røggasser ved forbrænding, og udvikler rene transportløsninger ved hjælp af biogas og hydrogen.

Energiforbrug og udslip
I forbindelse med indkøb af energi støtter Air Liquide-koncernen udviklingen af vedvarende energi.

Air Liquides forandringsstrategi

Forandringsstrategi med kunden i fokus

Air Liquides ambition er at være brancheførende ved altid at levere den højeste kvalitet og samtidig bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund. Formålet med vores kundecentrerede strategi er rentabel og langsigtet vækst. Den bygger på spidskompetence, velgennemtænkte investeringer, åben innovation og et samarbejde, som gennemsyrer alle vores selskaber, uanset geografisk placering.

For at kunne arbejde efter denne strategi og nå målene for 2016-2020 har Air Liquide lanceret et udviklingsprogram – NEOS. Vores medarbejderes kompetencer, engagement og konstante idérigdom gør, at Air Liquide udvikles i takt med de forandringer, som finder sted inden for energi og miljø, sundhedsvæsen og digitalisering. Dermed kan vi tilbyde en højere merværdi til alle vores kunder og patienter.

Hvorfor en forandringsstrategi?

Air Liquide vokser, både geografisk og i forbindelse med, at vi indtager nye markeder. Udviklingen går stærkt, og det betyder, at der hele tiden opstår nye energi- og miljøspørgsmål. Sundhedsvæsenet må løbende revideres, fordi vi mennesker forventes at leve længere, og der bliver flere kroniske sygdomme. Ny teknologi og digitalisering medfører desuden, at vi ændrer vores måde at arbejde, forbruge og kommunikere på.

Hvorfor kunden i fokus?

Air Liquide i Norden har mere end 50.000 kunder, og i vores branche har vi oftest et meget nært samarbejde med vores kunder. Vores løsninger inden for gasser, udstyr og tjenesteydelser sætter i stadig større grad slutbrugeren i fokus, hvilket medfører, at den traditionelle værdikæde forandres. I en virkelighed, hvor forudsætningerne hele tiden ændres, er vores strategi at tilbyde nye og effektive løsninger, der svarer til de nye forventninger og behov, som vores kunder har. På den måde kan vi hjælpe vores kunder med at øge deres konkurrenceevne og gøre en forskel på deres respektive markeder.

Fire strategiske hjørnesten

Spidskompetence
Uden at fjerne fokus fra person- og driftssikkerhed, som er grundpillerne i vores virksomhed, indebærer spidskompetence, at vi tilbyder en førsteklasses kundeoplevelse, øget konkurrenceevne og digitaliserede aktiviteter.

Udvalgte investeringer
De investeringer, som Air Liquide foretager, er gennemtænkte og nøje kontrollerede. I vores netværk har vi flyttet visse investeringsbeslutninger tættere på virkeligheden for at gøre processerne hurtigere og smidigere. For at sikre rentabel og langsigtet vækst fokuserer vi på de mest rentable markeder og teknologier.

Åben innovation
Innovationer inden for Air Liquide er baseret på videnskab, teknologi og kundeerfaringer og på udvikling af nye aktiviteter. I vores tilgang til begrebet "åben innovation" arbejder vi sammen med partnere uden for koncernen, både når det gælder vores basisaktiviteter, og når det gælder helt ny teknologi. Da Air Liquide-koncernen er knudepunktet for forskellige partnere med forbindelse til innovationsvirksomhed rundt omkring i verden, tager vi fat i de mest lovende innovationer, som er under opsejling, og som kan være nyttige for vores kunder og patienter.

En netværksorganisation
Viden og færdigheder, som spredes og deles globalt og lokalt, giver os mulighed for at styrke vores nærhed til kunder og markeder og hurtigere træffe beslutninger, samtidig med at vi er et attraktivt selskab for nye talenter.

Vækstmuligheder

Air Liquide i Norden er aktiv inden for en række forskellige brancher med rige vækstmuligheder. I øjeblikket ser vi en række større trends, hvor der er mulighed for vækst. Forandringer inden for energi og miljø er en af disse trends.

Forandringer inden for energi og miljø

Global opvarmning
+
Øget bekymring for miljøet
+
Begrænsede natur- og energireserver
+
Nødvendig tilpasning til disse udfordringer

Muligheder for Air Liquide

  • At tilbyde energibesparende løsninger, som kan hjælpe kunderne med at øge konkurrenceevnen og reducere miljøaftrykket.
  • At dele disse løsninger med andre søsterselskaber i Air Liquide-koncernen for at sikre effektivitetsfordele.
  • At udvikle renere transportløsninger for at bidrage til et reduceret miljøaftryk.