Gå til hovedindhold
Air Liquide Danmarks politikker for sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet.

Politikker og ISO-certifikater Air Liquide i Danmark

Air Liquide i Danmark er certificeret i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 50001. Du vil finde vores certifikater og øvrige politikker her.

Sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet (HSEQ-politik)

Air Liquide Nordics producerer, fylder og distribuerer luftgasser, forædlede gasser, medicinske gasser m.fl., samt udvikler, konstruerer og installerer gasforsyningssystemer. En vigtig del af beslutningsgrundlaget og handlingerne i Air Liquide Nordic er, at vi skal tage hensyn til sikkerhed, miljø og kvalitet. Gennem vores virksomhedssystem arbejder vi til stadighed med at forbedre os inden for disse områder.

Dette gør vi ved at:

  • Vi under alle gældende forhold følger lovkrav, forskrifter og øvrige krav, som virksomheden berøres af, såvel som instruktioner fra Air Liquide-koncernen (såsom IMS m.m).  
  • Gennem risikoanalyser og et systematisk forebyggende arbejde undgå ulykker, skader og fejl.
  • Udarbejde materialespecifikationer, rutiner og instruktioner, således at de installationer, produkter og serviceydelser, vi tilbyder vore kunder, leveres under størst mulig hensyntagen til sikkerhed, miljø og kundekrav.
  • Øge vores medarbejderes bevidsthed om sikkerhed, miljø og kvalitet og motivere dem til i så stor udstrækning som muligt at tage ansvar for deres handlinger i forhold til sikkerhed, miljø og kvalitet.
  • Hente viden om sikkerhed, miljø og kvalitet fra såvel interne som eksterne kilder.
  • Have et rapporteringssystem for registrering af ulykker, skader, interne fejl og reklamationer og have metoder til opklaring af årsagerne til ulykker, skader og fejl, således at det fører til korrigering af rutiner, instruktioner og specifikationer. 
  • Arbejde aktivt for, at vores kunder skal håndtere og anvende vores installationer, produkter og serviceydelser på en sikker måde, og for at vores produkter og serviceydelser skal bidrage til at forbedre miljøet hos kunderne og optimere deres produktion.
  • Vores produkter og serviceydelser leveres i rette tid og er fejlfri.
  • Efterstræbe åbenhed om vores arbejde for sikkerhed, et godt miljø og den rette kvalitet.
  • Vi lader miljøhensyn indgå i vores beslutninger for derigennem at mindske udslip af drivhusgasser fra vores godstransporter, samt mindsker forbruget af energi, fossile brændsler, materialer og råvarer.

Download vores HSEQ-politik her.

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup