Gå til hovedindhold

Oxygen

Et vigtigt produkt i industrien og sundhedsvæsenet

Anvendelse af oxygen

Oxygen (O2) – også kaldet ilt – er et meget vigtigt produkt i mange forskellige aktiviteter. I den kemiske industri anvendes gassen fx til at forbedre petrokemiske processer. Oxygen anvendes også inden for stål- og metalforarbejdning til fx smeltning, svejsning og skæring – gassen forbedrer effektiviteten af en række forskellige processer, fordi man kan reducere den anvendte mængde brændstof og mindske udledningen af kuldioxid. Oxygen anvendes også ved fx emballering af fødevarer og kunstig iltning i fiskebrug.

Læs mere om anvendelse af gasser inden for stål- og metalforarbejdning.

Sundhedsvæsenet

Medicinsk Oxygen er livreddende og anvendes inden for de fleste områder på et sygehus, fx akutafdelinger, intensivafdelinger, under operationer og postoperativt samt på føde- og neonatalafdelinger. Oxygen til medicinsk brug anvendes også til hjemmebehandling af patienter med kroniske lunge- eller hjertesygdomme, som medfører iltmangel.

Læs mere om anvendelse af medicinske gasser inden for sundhedsvæsenet.

Fødevarer og drikkevarer

Oxygen anvendes i føde- og drikkevareindustrien til en række forskellige formål. Gassen anvendes først og fremmest til modificeret atmosfære i emballage, i byggebranchen samt til kunstig iltning i fiskebrug. En høj og ensartet kvalitet er et absolut krav ved produktion af fødevarer og drikkevarer. Derfor er Air Liquides produktprogram til fødevarer og drikkevarer – ALIGALTM – specielt tilpasset moderne krav inden for fødevareproduktion, bl.a. med hensyn til sporbarhed og HACCP.

Læs mere om anvendelse af gasser til Drikkevarer og Fødevarer.

Laboratorier og analyser

ALPHAGAZ™ 1 oxygen med en renhed på 99,995 % anvendes i laboratorier som et blegemiddel, som brændstof til flammedetektorer og som oxideringsmiddel ved siliciumoxidation inden for halvlederproduktion.

Hvis du arbejder med analyse- og laboratorieprocesser, som er kritiske og kræver højrent oxygen, anbefaler vi ALPHAGAZ™ 2 oxygen med en renhed på 99,9995 %. Både ALPHAGAZ 1 og 2 leveres på flasker, som er udstyret med vores åbne og ergonomiske flaskehoved og vores flaskeventil SMARTOP™.

Gasblandinger med oxygen i nitrogen anvendes som kalibreringsgasser (referencegasblanding) ved udstødningstest af motorer.

Levering af oxygen (O2)

Air Liquide leverer oxygen og oxygenblandinger i forskellige volumener og koncentrationer på flasker.

Har du brug for oxygen i store mængder, kan vi levere den i flydende form via tankbil. Vi installerer i så fald en egnet tank og fordamper med kontrol af dit gasforbrug. Vi leverer også oxygen ved produktion på stedet.

Har du brug for oxygen på flasker, er disse udstyret med en af vores moderne og smarte flaskeventiler, som indgår i det, vi kalder Top-familien, det vil sige SMARTOPTM, ALTOPTM, EXELTOPTM eller ALbeeTM.

Kontakt os hvis du har spørgsmål, brug for rådgivning forud for dit køb eller ønsker en uforpligtende pris på levering af oxygen i flasker, batterier eller via tankbil.

Udstyr

Air Liquide tilbyder et omfattende udvalg af udstyr, så du effektivt og sikkert kan få din oxygen eller oxygenblanding frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør under Udstyr.

Vær opmærksom på, at både gasformigt og flydende oxygen kan indebære en risiko for de, der arbejder med det. Derfor har vi skrevet nogle gode råd til sikker håndtering af oxygen.

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, der kræves for, at du kan anvende vores oxygen så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup