Gå til hovedindhold

Phargalis™

Opfylder alle krav til fremstilling af lægemidler

Phargalis™ – gasser til lægemiddelindustrien

Phargalis opfylder alle krav til fremstilling af lægemidler og er Air Liquides produktsortiment specielt udviklet til lægemiddelindustrien og den pharmaceutiske industri, hvor gasserne anvendes som hjælpestoffer ved fremstilling af lægemidler.

Phargalis opfylder kravene i den seneste udgave af farmakopéen Ph-EU (Ph-EU low oxygen), USP-NF og JP-Ph. Produkterne bliver produceret, kontrolleret og distribueret i overensstemmelse med god fremstillingspraksis (GMP) og god distributionspraksis (GDP) for farmaceutiske hjælpestoffer. Phargalis følger også retningslinjerne i The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006.

Phargalis

Produktsortiment og anvendelsesområder

  • Phargalis 1 (nitrogen, kvælstof, N2) anvendes som beskyttende atmosfære og til frysetørring, kryoformaling, emballering og inertering.
  • Phargalis 2 (kuldioxid, CO2) anvendes til cellekulturer og pH-kontrol.
  • Phargalis 3 (oxygen, ilt, O2) anvendes til fermenteringsprocesser.

Levering af Phargalis

Air Liquide leverer Phargalis i forskellige typer af emballage.

Har du brug for gas i store mængder, kan vi levere den i flydende form via tankbil. Vi installerer i så fald en egnet tank og fordamper med kontrol af dit gasforbrug.

Udstyr

Air Liquide tilbyder gasudstyr, så du så sikkert som muligt kan få din gas frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør under Udstyr.

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, du har brug for for at kunne anvende vores gasser så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Brancher, som anvender Phargalis

Læs mere om anvendelse af Phargalis i din branche:

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup