Gå til hovedindhold
Säkerhet

Sikkerhed

Safety first. Altid. For dig og for os.

Sikker gashåndtering er vores højeste prioritet.

En af hjørnestenene i alle Air Liquide-selskaber overalt i verden er sikkerhed i almindelighed og sikker gashåndtering i særdeleshed. Mottoet "Safety first" gennemsyrer hele vores virksomhed og står i bogstaveligste forstand altid øverst på dagsordenen ved såvel interne møder som i mødet med dig som kunde.

Safety first – sikkerheden kommer altid i første række

Air Liquide arbejder systematisk og organiseret med sikkerhed og sundhed. Målet er nul ulykker, både for vores egne medarbejdere og for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi anbefaler vores kunder og samarbejdspartnere altid at følge gældende love og regler for sikker håndtering af gasser.

Inden for gasbranchen håndterer vi brandfarlige, eksplosionsfarlige og giftige gasser under højt tryk. I vores virksomhedssystem har vi derfor en række nøje fastlagte procedurer for sikkerhed og sundhed, som bl.a. omfatter regler, rutiner og krisekommunikation. Vi arbejder også i overensstemmelse med Air Liquide-koncernens overordnede virksomhedssystem for proces- og personsikkerhed – IMS (Industrial Management System) – som omfatter design, projekthåndtering, risikovurdering, drifts- og vedligeholdelsesplanlægning og rapportering. På vores anlæg arbejder vi aktivt for at forebygge bl.a. brand og lækage af kemikalier.

Air Liquide er desuden medlem af EIGA (European Industrial Gases Association), som er en interesseorganisation med fokus på sikkerhed og teknologi, og hvis medlemsvirksomheder fremstiller og distribuerer industrigasser, medicinske gasser og fødevaregasser.

Vi har beskrevet vores sikkerhedsarbejde og vores 12 Regler som redder liv:

 1. Jeg arbejder ikke under påvirkning af rusmidler og/eller alkohol.
 2. Jeg ryger ikke uden for de afmærkede rygeområder.
 3. Jeg bruger de personlige værnemidler som jobbet kræver.
 4. Jeg går aldrig ind i et lukket rum uden tilladelse.
 5. Jeg bærer en gasdetektor når det kræves.
 6. Jeg arbejder med en gyldig arbejdstilladelse.
 7. Jeg følger sikkerhedsprocedurerne ved arbejde i systemer med krafttilførsel.
 8. Jeg tilsidesætter ikke EIS-krav uden godkendelse.
 9. Jeg bærer faldsikringsudstyr når det kræves.
 10. Jeg færdes ikke under hængende last.
 11. Jeg sikrer lasten på køretøjer.
 12. Jeg bruger altid sikkerhedssele under kørsel.

Sikkerhedsdatablade

Lær produktet at kende ved hjælp af sikkerhedsdatabladet.

Læs mere

Sikker håndtering af flasker i nødsituationer

Air Liquides retningslinjer for håndtering af flasker i nødsituationer følger anbefalingerne fra EIGA.

Læs mere

Sikker håndtering af kuldioxid

Håndter kuldioxid rigtigt – undgå unødige risici.

Læs mere

Sikker håndtering af oxygen

Oxygener er en grundforudsætning for de fleste organismer på jorden, men også en stærkt brandnærende gas.

Læs mere

Sikker transport af gasser

Transportøren skal forsyne køretøjets mandskab med de skriftlige anvisninger som foreskrevet i ADR.

Læs mere

Sikker transport af gasser i køretøjer, som ikke er beregnet til formålet

Transport af gasser i køretøjer, som ikke er beregnet til formålet, må kun ske i undtagelsestilfælde. Som fører skal du følge sikkerhedsreglerne.

Læs mere

Sikkerhedsinformation til download

Download sikkerhedsinformation fra Air Liquide.

Læs mere
Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup