Gå til hovedindhold

Sikkerhed

Safety first. Altid. For dig og for os.

Sikker gashåndtering er vores højeste prioritet.

En af hjørnestenene i alle Air Liquide-selskaber overalt i verden er sikkerhed i almindelighed og sikker gashåndtering i særdeleshed. Mottoet "Safety first" gennemsyrer hele vores virksomhed og står i bogstaveligste forstand altid øverst på dagsordenen ved såvel interne møder som i mødet med dig som kunde.

Lær produktet at kende ved hjælp af sikkerhedsdatabladet

Sikker håndtering af gasser forudsætter, at du som bruger lærer produkterne og de gældende sikkerhedsbestemmelser at kende. Læs derfor altid sikkerhedsdatabladet grundigt!

SIKKERHEDSDATABLADE

Skriftlige anvisninger vedrørende transport af gasser

Transportøren skal forsyne køretøjets mandskab med de skriftlige anvisninger som foreskrevet i ADR. Der henvises til gældende ADR-konvention.

Privatpersoner og transport, som sker under frimængden, er undtaget fra visse regler.

Læs mere i sikkerhedsdatabladet for den pågældende gas og på PCG’s hjemmeside.

Flere oplysninger om sikkerhed og sikker gashåndtering

Du kan finde flere oplysninger om sikkerhed og sikker gashåndtering i følgende pdf-filer: