Gå til hovedindhold
Air Liquides anvisninger vedrørende transport af gasser.

Sikker transport af gasser

Læs anvisningerne omhyggeligt!

Transportøren skal forsyne køretøjets mandskab med de skriftlige anvisninger som foreskrevet i ADR.

Sikker transport af gasser

Transportøren skal forsyne køretøjets mandskab med de skriftlige anvisninger som foreskrevet i ADR. Der henvises til gældende ADR-konvention.

Privatpersoner og transport, som sker under frimængden, er undtaget fra visse regler. Læs mer under Sikker transport af gasser i køretøjer, som ikke er beregnet til formålet.

Læs mere i sikkerhedsdatabladet for den pågældende gas og på PCG’s hjemmeside.

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup