Gå til hovedindhold
Grundlæggende sikkerhedsregler ved transport af gasser i køretøjer, som ikke er beregnet til formålet.

Sikker transport af gasser i køretøjer, ikke beregnet til formålet

Følg de grundlæggende sikkerhedsreglerne!

Transport af gasser i køretøjer, som ikke er beregnet til formålet, må kun ske i undtagelsestilfælde.

Vi anbefaler vores kunder og samarbejdspartnere altid at følge gældende love og regler for sikker håndtering af gasser. Transport af gasser i køretøjer, som ikke er beregnet til formålet, må kun ske i undtagelsestilfælde. Som fører skal du i sådanne tilfælde følge de grundlæggende sikkerhedsregler:

 • Transporter aldrig gas i helt lukkede køretøjer.
 • Sørg for, at du har tilstrækkelig ventilation.
 • Det er forbudt at anvende almindelige køretøjer til at transportere giftige eller ætsende produkter, flydende oxygen (med undtagelse af flydende oxygen til medicinsk brug), flydende nitrogen og flydende argon.
 • De transporterede mængder skal begrænses til et absolut minimum, maks. 50 liter (i vandvolumen) i alt, se også tabellen nedenfor.

Sikkerhedsregler for lastning af flasker i køretøjer

 1. Fastgør flaskerne ved at spænde eller kile dem fast, så de ikke kan forskyde sig under transporten.
   
 2. Transportér altid flasker med flydende, kondenseret gas, fx flaskegas eller kuldioxid, stående.
   
 3. Kontrollér, at flaskeventilerne er helt lukkede.
   
 4. Sørg for, at alle flasker er forsynet med ventilbeskyttelse. Brandfarlige gasser skal desuden transporteres med sikkerhedsmøtrik. Dog må flasker til medicinsk brug, som har et indhold på mindre end 5 liter og er forsynet med pin-index-ventil, transporteres uden beskyttelseshætte.
   
 5. Transporter aldrig flasker med reduktionsventiler eller andet udstyr tilkoblet. Der må dog gøres en undtagelse for udstyr til passagerer, som modtager oxygenbehandling, og flasker med fastmonteret reduktionsventil.
   
 6. Opbevar aldrig brændbart materiale såsom olie, benzin i en reservedunk, tvist eller tøj med fedtrester i nærheden af flaskerne.

Sikkerhedsregler under transport

 1. Udstyr køretøjet med en brandslukker.
   
 2. Anvend helst en åben anhænger eller en anden type åbent, ventileret køretøj.
   
 3. Hvis du transporterer flasker i bilens kabine eller i køretøjer, hvor der er åben forbindelse mellem lastrummet og førerhuset, skal mindst ét vindue stå åbent, og/eller ventilationsanlægget skal køre ved fuld kraft med tilførsel af frisk luft (cirkulering af intern luft er forbudt). Du skal også sikre, at der er ventilation, når du standser eller parkerer køretøjet. Parkering må kun ske i kort tid og aldrig med helt lukkede døre eller vinduer.
   
 4. Hvis du transporterer flasker i bagagerummet, skal bagklappen stå åben (mindst 20 cm). Fastgør bagklappen på en forsvarlig måde.
   
 5. Hvis flaskerne er forsynet med sprængplade, og denne udløses, skal du straks standse køretøjet og slukke motoren. Forlad straks køretøjet, og sørg for, at andre mennesker holder sig på afstand af risikozonen.
   
 6. Rygning er, ligesom brug af mobiltelefon, altid forbudt ved transport af brandfarlige eller oxiderende gasser.
   
 7. Kør flaskerne direkte til anvendelsesstedet. Vælg den hurtigste rute, kør forsigtig, tilpas hastigheden, og undgå pludselige opbremsninger.
   
 8. Læs flaskerne af, så snart du ankommer. Anvend aldrig gassen, mens flaskerne ligger i bilen.

Anbefalet maksimal mængde, som må transporteres i almindelige køretøje

Transport af Gas

Vær opmærksom på, at du ved en given lejlighed kun må transportere den angivne mængde i én af de ovennævnte kategorier. Det er forbudt at transportere flasker og kryogene produkter (flydende oxygen eller tøris) samtidig. De eneste produkter, du må transportere samtidig, er bærbart oxygenudstyr og små flasker med medicinsk oxygen. Ved en transport af denne type skal du fastgøre og sikre både det bærbare udstyr og gasflasken, og gasflasken skal være adskilt fra udstyret, så du undgår kontakt med eventuelt spild af flydende materiale på gasflaskens sider.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup