Gå til hovedindhold

Støbning

Air Liquide leverer industrigasser og oxyfuelbrændere til støbeprocesser, fx til forvarmning af støbeskeer og smeltning. Air Liquides EGAL-proces (Expanding Gas Air Liquide) anvender flydende gasser, argon og nitrogen, til at begrænse kontakten mellem det smeltede metal og de gasser, der befinder sig i luften under smelteprocessen, såsom oxygen, nitrogen og vanddamp.

Air Liquides SPAL-teknologi til inertering af smeltemassen giver metallet færre defekter og bedre mekaniske egenskaber og mindsker mængden af kasserede emner ved støbningen.

Gasser

Udstyr

Air Liquide tilbyder gasudstyr, så du så sikkert som muligt kan få din gas frem til det sted, hvor den skal bruges, fx gascentraler og udtagsposter.

Læs mere om udstyr og gastilbehør under Udstyr.

Tjenesteydelser

Air Liquide tilbyder alle de tjenesteydelser, du har brug for for at kunne anvende vores gasser så sikkert, effektivt og rentabelt som muligt.

Læs mere om vores tjenesteydelser:

Sikkerhedsdatablade og brochurer

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup